قراء خمسه را بذل خدايی است

ارسال پست
نمایه کاربر
kalaavangaa
پست: 245
تاریخ عضویت: 17 مارس 2014, 11:47
محل اقامت: تهران-خ دماوند-خ فتحنايي(كهن سابق) ك ش مصطفوی پ 8

قراء خمسه را بذل خدايی است

پست توسط kalaavangaa »

[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]بسمة تعالی[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]*********[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]قراء خمسه را بذل خدايی است[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]**********************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]قراء خمسه را دائم بود ياد بر و بومش هميشه باد آباد[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]اهالی را ز آن‌ها در صراطی به راه دين و قرآن ارتباطی[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]صراط مستقيم است راه آن‌ها به بسم‌الّله و تا ‌انّا فتحنا[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]ز دونا و اليكا و كمربن كلاونگا به اصل و ريشه از بن[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]بود عقد اخوّت در سراسر مساوی‌با‌همند،نی‌كس‌زكس‌سر[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]تعهّد بين آن‌ ها بوده اوّل نشد كم ذرّه ‌ای، بهتر ز اوّل[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]نشان‌آشكارااست قوم و‌خويشی كه‌هرسال‌گوی‌سبقت‌هست‌و‌‌پيشی[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]چنان‌ پيچيده‌ اصل‌و نسل در‌هم نمی گردد جدا هر رشته از هم[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]عمو و عمّه و خالو و خاله فراوان است در آن‌ بی نهايه[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]پدر جون و مادر جون‌ باد بسيار كه عكس هر يكی قابی به ديوار[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]عروس روستا ها شد فراوان بود ارزانی داماد و دامان[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]به هر داماد شدبختی به لختی نشستند در كناری روی تختی[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]چنين را ديده‌ام هر ساله تكرار سفيد بختان آن‌جا را به آمار[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]نوه از هر عروسی يا كه داماد كه هر يك، خانه را گرديده آباد[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]منازل گرم گرديد بر جوانان ندانی اين كجايیّ و كجا آن[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]مجالس پر شود از مرد و از زن عروسی يا عزا يا وقت مردن[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]به هم گويند مبارك در عروسی به اوقاتی دگر لحنی‌ فسوسی[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]به شادی‌ها همه شادند و ‌مسرور عزاداری‌است‌شركت، حدّ مقدور[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]دلی دارند در دل ها به گرمی سری دارند در سرها به نرمی[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]خدا يا شاد گردان هر چه دل را نما بر‌ خمسه محكم آب و گل را[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]بساطِ يكدلی باشد فراهم گره زن بر قرای خمسه از دم[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]قراء خمسه را بذلِ خدايی است گوارایِ وجود آن اهالی است[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]الها رفتگان ، پايه گذاران به لطفی روحشان را شاد گردان[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]چه‌خوشحال‌است سابع در‌شمردن نگردد كم‌ اهالی، مرد و از زن[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]****************************************************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]روز سه شنبه مورّخة 1395/6/9 [/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]***********************/[/HIGHLIGHT][/FONT]


ارسال پست