دوبيتی‌های ( شماره – 42 ) كلاونگا

ارسال پست
نمایه کاربر
kalaavangaa
پست: 245
تاریخ عضویت: دوشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۲, ۱۱:۴۷ ق.ظ
محل اقامت: تهران-Ø® دماوند-Ø® فتحنايي(كهن سابق) Ùƒ Ø´ مصطفوی Ù¾ 8
تشکر شده: 9 دفعه

دوبيتی‌های ( شماره – 42 ) كلاونگا

پست توسط kalaavangaa »

[HIGHLIGHT=#ffffff]بسمة تعالی[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]*********[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]دوبيتی‌های ( شماره – 42 ) كلاونگا [/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]*************************[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]كلاونگا نسيمت را كنم حس به هر بوم و بریّ و كوچه و جرس[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]نوازد بر تنم از صبح تا شام گَرَم منعی شود بر آن خورم حرص[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]**************************************************[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]كلا ونگا ندارد باد نِخوت تواضع دارد و اين است همّت[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]تلاش‌وزحمتش‌درجلب‌دل‌ها‌است محبّت را به دل جا هست وسعت[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]**************************************************[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]به جز خوبی دمی هرگز نيارزد در اين دنيا به جز شادی چه ارزد[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]برو دل فكر دنيای دگر كن كه آن دنيا دمی را سال ارزد[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]**************************************************[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]كلاونگا زدودی هر چه غم را بپاشی بذر شادی هر چمن را[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]بهار آيد تو باشی شاد و خندان ندارد چهره‌ای از درد و غم را[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]**************************************************[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]كلاونگا تو را تشويش باشد چرا غم، شاديت را بيش باشد[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]نمی‌ارزد به اين چند روز دنيا برو شادی نما، غم كيش باشد[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]**************************************************[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]كلاونگا تو را غم می خورم من به پاييزت دما دم می‌خورم من[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]بريزد برگ گل‌هايت شود خشك ز جور باد عالم می خورم من[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]**************************************************[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]كلاونگا خزانت خواهد آمد به هر بادی ‌وزانت خواهد آمد[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]خودت را كن مهيّا بهر تغيير زمستان نهانت خواهد آمد[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]**************************************************[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]كلاونگا ز ديدار تو خوشحال تو را چند صد پسربا يال و كوپال[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]نگهبان تو باشند هر شب و روز كه محفوظت شود ناموس و اموال[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]***************************************************[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]كلا ونگا تو را ورزيده دختر فراوانند برای علم و دفتر[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]مهيّا گشته اند در علم و صنعت كه دارند عدّه‌ای، فرزند و همسر[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]***************************************************[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]كلا ونگا تويی پير و توانا مرا‌ غم خورده ‌ای ای‌ يار دانا [/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]گهی‌از وقت‌خود برما‌سپركن مهاجم باش تو، بر غصّة ‌ ما[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]***************************************************[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]كلا ونگا و انواع خصالت كه از آن ها بود روشن جمالت[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]تو‌را ميهمان‌نوازی‌هست‌ عادت كمك داری به هنگام ضرورت[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]***************************************************[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]كلاونگا تو را نيكو جمال است تو را سازنده‌ای صاحب‌كمال‌است[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]تو‌در‌بالا شدی مشرف به‌هرجا ز تو نفعی بود تا بحر و دريا[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]***************************************************[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]كلا ونگا به هنگام عروسی شود شادی به پا با ديده ‌بوسی[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]كه هر كس نقش داردبرگزاری صميم دل بود نه چاپلوسی[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]***************************************************[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]كلا ونگا تو را كار است بسيار شروع آن ملاقات است و ديدار[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]شود‌مطرح‌به‌جمع، در‌شور و گفتار عمل گردد به آن از راه كردار[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]***************************************************[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]كلا ونگا به هنگام ضرورت چنان همّت كنند در دفع علّت[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]همه يكدست و يكدل‌قدر وسعت شريك كار گردند، باد قوّت[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]***************************************************[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]كلا ونگا بسيج است از منازل برای كار و عمران از ته دل[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]به هر سالی به مال، قدر معيّن كند شركت به كار تا آيد حاصل[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]***************************************************[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]كلاونگا به كارش نيست غافل كند انديشه در آن هست عامل[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]سرو سامان‌دهد،آن را به همّت نماند مشكلی اندر مقابل[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]***************************************************[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]كلا ونگا تو را گيرم بهانه كه تا آيد به دستم، يك نشانه[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]گهی از روز گويم گاه از شب گه از گل‌ها بگويم، ماهِ نخشب[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]***************************************************[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]روز پنجشنبه مورّخة 1395/6/11[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]***********************/[/HIGHLIGHT]
ارسال پست