كلاونگا چرا قدّت كمان است

ارسال پست
نمایه کاربر
kalaavangaa
پست: 245
تاریخ عضویت: دوشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۲, ۱۱:۴۷ ق.ظ
محل اقامت: تهران-Ø® دماوند-Ø® فتحنايي(كهن سابق) Ùƒ Ø´ مصطفوی Ù¾ 8
تشکر شده: 9 دفعه

كلاونگا چرا قدّت كمان است

پست توسط kalaavangaa »

[HIGHLIGHT=#ffffff]بسمة تعالی[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]*********[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]كلاونگا چرا قدّت كمان است[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]********************[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]كلاونگا چرا قدّت ‌كمان است يقين از داغ رحمان جوان است[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]كمر، بشكسته داری از كدامين عزيزان، دوستان و يار ديرين[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]گره گرديده محكم در دو ابرو به پيشانیّ و ترش‌است چهره و ر و[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]پريشانیّ و غم‌ در سينه داری دمادم اشك غم در ديده داری[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]تو را آه است و افسوسی‌فراوان شمارش می كنی نام عزيزان[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]بگويی از محمّد فتحعلی را ابوطالب كجا رفت سبز علی را[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]كه زكريّا كجا ، شعبانعلی را رضا با آن سليمان شيخ علی را[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]كجا رفتید تو مشدآقا و قربان علی آقا كجا گرديده مهمان[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]ز مهدی‌ كربلايی‌ مشدی يوسف كجا رفتند و آن ‌ ها با تأسّف[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]ز اسماعيل رحيمی با رضايش همه رفتند، محمّد مبتلا يش[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]علی اعظم علی پيشكار خفتند علی در پيش و با آهنگ جفتند [/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]چه‌ شد رفتند و از ما دور گشتند عزيزان يك به يك رنجور گشتند [/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]چرا رفتند عزيزان از بر ما جدا گشتند و آن ها از سَرِ ما[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]ز‌ معدن‌ شد‌ چنين‌خسران‌ بی‌حدّ ز سرب يا هر مواد، گرديده اين سدّ[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]اگر سيل آيد و، آن سد بريزد چه خون ‌هايی بريزد، داند ايزد[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]ز‌ ماهی‌ياكه انسان‌هر‌چه خواهی نماند در مسير هيچ كوه و كاهی[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]شكيبايی و صبر شد پيشة ما خدا محفوظ دارد ريشة ما[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]تو ای سابع فراوان ديده ای غم ابی عمّی اخی، را گشته ‌ای خم[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]خدا يا جمع اين مردان بيامرز به مهدی بخش، گناهان را تو آمرز [/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]*****************************************************[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]روز جمعه مورّخة 1394/11/16[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]**********************[/HIGHLIGHT]
ارسال پست