كلاونگا چرا قدّت كمان است

ارسال پست
نمایه کاربر
kalaavangaa
پست: 245
تاریخ عضویت: 17 مارس 2014, 11:47
محل اقامت: تهران-خ دماوند-خ فتحنايي(كهن سابق) ك ش مصطفوی پ 8

كلاونگا چرا قدّت كمان است

پست توسط kalaavangaa »

[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]بسمة تعالی[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]*********[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]كلاونگا چرا قدّت كمان است[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]********************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]كلاونگا چرا قدّت ‌كمان است يقين از داغ رحمان جوان است[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]كمر، بشكسته داری از كدامين عزيزان، دوستان و يار ديرين[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]گره گرديده محكم در دو ابرو به پيشانیّ و ترش‌است چهره و ر و[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]پريشانیّ و غم‌ در سينه داری دمادم اشك غم در ديده داری[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]تو را آه است و افسوسی‌فراوان شمارش می كنی نام عزيزان[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]بگويی از محمّد فتحعلی را ابوطالب كجا رفت سبز علی را[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]كه زكريّا كجا ، شعبانعلی را رضا با آن سليمان شيخ علی را[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]كجا رفتید تو مشدآقا و قربان علی آقا كجا گرديده مهمان[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]ز مهدی‌ كربلايی‌ مشدی يوسف كجا رفتند و آن ‌ ها با تأسّف[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]ز اسماعيل رحيمی با رضايش همه رفتند، محمّد مبتلا يش[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]علی اعظم علی پيشكار خفتند علی در پيش و با آهنگ جفتند [/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]چه‌ شد رفتند و از ما دور گشتند عزيزان يك به يك رنجور گشتند [/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]چرا رفتند عزيزان از بر ما جدا گشتند و آن ها از سَرِ ما[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]ز‌ معدن‌ شد‌ چنين‌خسران‌ بی‌حدّ ز سرب يا هر مواد، گرديده اين سدّ[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]اگر سيل آيد و، آن سد بريزد چه خون ‌هايی بريزد، داند ايزد[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]ز‌ ماهی‌ياكه انسان‌هر‌چه خواهی نماند در مسير هيچ كوه و كاهی[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]شكيبايی و صبر شد پيشة ما خدا محفوظ دارد ريشة ما[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]تو ای سابع فراوان ديده ای غم ابی عمّی اخی، را گشته ‌ای خم[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]خدا يا جمع اين مردان بيامرز به مهدی بخش، گناهان را تو آمرز [/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]*****************************************************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]روز جمعه مورّخة 1394/11/16[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]**********************[/HIGHLIGHT][/FONT]

ارسال پست