عشق كلو نگائيان بادا به سر

ارسال پست
نمایه کاربر
kalaavangaa
پست: 245
تاریخ عضویت: 17 مارس 2014, 11:47
محل اقامت: تهران-خ دماوند-خ فتحنايي(كهن سابق) ك ش مصطفوی پ 8

عشق كلو نگائيان بادا به سر

پست توسط kalaavangaa »

[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]بسمة تعالی[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]*********[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]عشق كلو نگائيان بادا به سر[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]***********************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]عشق كلو نگائيان بادا به سر هر دم و ساعت زند محكم به در[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]گويد‌او‌بيچاره‌ای، ای‌جان به سر كی تو را وقت است و تا گيری ثمر[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]روز ها در آخر است سعيی دگر جان رود، پيكر ندارد منتَظَر![/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]جان و پيكر عشق را فهمند و بر پيكرِ بی جان كجا دارد ثمر[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]جان‌به قربان‌همه فاميل‌و دوست كی بگنجد عشق والا زير پوست[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]شعر گويم بر وطن از عمق جان هر‌چه گويم قطره است اين را بدان[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]شعر‌و‌عشقم‌يك‌به‌يك‌ممزوجه شد شاعر و عاشق ز هم شرمنده شد[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]شعرِ شاعر كی بگيرد‌ اوج تند بی خطر باشد به دريا موج كند[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]اوج شعرِ تند غوغا می كند هر چه در دل را، هويدا می كند[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]نا گهان در آسمان پر می كشد هر چه عاشق، را است رسوا میكند[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]كشتی و امواج كند، اند بی خطر می‌رسد حاجی به مقصد زاین سفر[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]ای خدا امواج تند آيد ز دور می ‌برم من آرزو‌ ها‌ را به گور[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]شعر بی پايان من سرعت نيافت عمر و شعرم هر دو را فرصت نيافت[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]ديگران كی گفته‌اند اين ماجرا من به سامان می رسانم گفته را[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]گر عزيزان سر زنند بر سايت ما فرصتی يابم بگويم هر چه را[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]گفته ام من با دو بيتی شعر ناب هفتصد و بيست بيت‌باهر‌پيچ‌و‌تاب[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]اين همه در شأ ن كلونگا بُوَد شعر و اشعار دگر هر جا بُوَد[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]گركنند‌فاميل‌و خويش‌بر من دعا كی شود سابع به هر غم مبتلا[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]***************************************************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]روز دو شنبه مورّخة1394/12/17 ساعت 21[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]*******************************[/HIGHLIGHT][/FONT]

ارسال پست